Fortbildningskurs för Grönt Kortansvariga

Välkommen på fortbildning.

I år är det presentation av det nya Grönt kort materialet och hur det nya upplägget för kursen ser ut.

Kursen hålls digitalt via Teams.

Annons