Hjärntrappan

2019-04-02

Om du ramlar av och slår i huvudet ska du ta det varligt och ge hjärnan tid att hämta sig innan du sitter upp igen. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en egen hjärntrappa, sex kloka steg tillbaka i sadeln igen för att du ska undvika framtida men.

Steg 1
Hjärnvila
Mål: Återhämtning
Ryttaren ska vila helt både psykiskt och fysiskt. Inget tv-tittande, datorjobb eller läxläsning. Undvik fysisk aktivitet som höjer pulsen.

Steg 2
Lätt träning
Mål: Kunna utföra lättare arbete
Om du varit fri från besvär under 24 timmar kan du i steg två göra lättare träning utan att anstränga dig. Det kan vara lättare mockning, ryktning och att sadla.

Steg 3

Sitta till häst
Mål: Lägga till rörelse
Nu kan du sitta upp igen oh göra ett lättare arbete, skritt och trav under lättridning eller skogspromenad. Inget hårdare arbete i sadeln.

Steg 4

Börja rida mer
Mål: Ansträngning och koordination
Nu kan ridningen bli mer intensiv med succesivt ökad belastning.

Steg 5
Börja träna fullt

Mål: Åter till full träning
Påbörja full träning till häst i din gren.

Steg 6

Återgång till tävling
Mål vara fullt återställd

OBS! Hjärntrappan är utarbetad för vuxna. Nä det gäller barn bör återgången ske i långsammare takt.


Tänk på att:

  • Det ska gå minst 24 timmar mellan varje steg i trappan
  • Det ska gå minst 24 timmar utan symptom innan fysisk aktivitet bör påbörjas
  • Får ryttaren symptom efter ett nytt steg ska aktiviteten avbrytas och total hjärnvila upprepas

Om symptom uppstår vid två tillfällen avbryt rehabiliteringen och en medicinsk bedömning ska göras.

Mer om hjärntrappan

Har du fått hjärnskakning?

Annons