Upphandling Ridledarkursen 2020 uppdaterad

2019-11-06

Uppland Ridsportförbund söker anläggning till 2020 års Ridledarkurs. 

Upphandling av Ridledarkursen 2020

 Upphandling av Ridledarkursen 2020 2.0

Vi söker en anläggning att hålla 2020års ridledarkurs på. Kursen leds av SvRF utbildade ridledarutbildare och vänder sig till nya ridledare i distriktet. Kursen har som mest 12 deltagare och deltagarna har tillsammans med sig mellan 12-15 hästar.  Kursen är delad i två delar med först en 5 dagars del som sker på lånade hästar, ett uppehåll och sedan ytterligare 14 dagar där deltagarna har med sig egen häst.

 

Vi söker en anläggning som håller god standard gällande stall, ridbana, ridhus och boende för deltagarna. Självklart uppfyller anläggningen jordbruksverkets krav och rekommendationer på stallbyggnader och hagmark.

 

Specifika krav:

Till DEL 1 fem (5) dagar sker på anläggningens hästar.  

-       Lämpligt hästmaterial (hästar) med utbildningsnivå motsvarande minst LB i dressyr och hoppning eller högre.

-       Uppstallning sker i box helst i samma stall alt i två stalldelar.

-       Tillgång till daglig utevistelse.

-       Ridhus, ridbana med välskött underlag och uteritts möjligheter.

-       Lämpligt hindermaterial.

-       Teorisal med lämpligt material så som whiteboardtavla, projektor, internetuppkoppling etc.

-       Matsal.

-       Boende i enkelrum eller som mest 2 personer per rum, rummen ska vara av god standard.

-       Sanitära utrymmen ska hålla god standard.

-       Kost; frukost, lunch, middag och mellanmål ska serveras.

DEL 1 kan anordnas utan övernattning förutsatt att det finns kollektivtrafik i anslutning till anläggningen. Men vi ser helst att deltagarna har möjlighet att bo kvar på anläggningen.

 

Till DEL 2: 14 dagar Deltagaren har med sig egen häst.

-       Uppstallning i box helst i samma stall alt i två stalldelar.

-       Tillgång till daglig utevistelse.

-       Ridhus, ridbana med välskött underlag och uteritts möjligheter.

-       Lämpligt hindermaterial.

-       Teorisal med lämpligt material så som whiteboardtavla, projektor, internetuppkoppling etc.

-       Matsal.

-       Boende i enkelrum eller som mest 2 personer per rum, rummen ska vara av god standard.

-       Sanitära utrymmen ska hålla god standard.

-       Kost; frukost, lunch, middag och mellanmål ska serveras.

 

 

 

 

I ER offert vill vi ha följande info:

-       Föreningens/företagets namn

-       Organisationsnummer

-       Adress, telefon, e-post

-       Namn och kontakt uppgifter till kontaktpersonen

Samt priser på:

-       Hyra av Hästar (12-13 st.) ink. utrustning under del 1 (5 dagar).  

-       Uppstallning ink. Strö och helst även hö/hösilage.

-       Anläggningshyra (ridhus, ridbana, hagar, teorisal)

-       Logi för deltagarna

-       Kost för deltagarna

 

Kursen hålls:

Del 1 juni v. 25

Del 2 juli-augusti v.31-32

 

Vi vill ha er offert senast den 30 november 2019. Offerten skickas in per mejl till uppland@ridsport.se märk offerten med ”offert Ridledarkurs 2020”

 

Frågor besvaras av Johanna Blom 018-444 04 60 kontorstid måndag till torsdag.

Sponsorer

Annons