Ledarutbildningar

Svenska Ridsportförbundet har en rad ledarutbildningar som är de samma över hela landet. Vissa av dessa utbildningar arrangerars av Distriken och vissa annordnas centralt eller i samarbete med distrikt. Inbjudningar med mer information hittar du i utbildningskalendern.

I Uppland genomför vi:

FULK - förberedande ungdomsledarkurs
FULK är en utbildning för dig som är mellan 13-15 år och som under en helg vill lära dig saker som kan vara bra om du skall hjälpa till i stallet med teoriundervisning m.m.

ULK - ungdomsledarkurs 
ULK är uppdelad i tre olika kurser om en helg vardera (ULK I, II och III) I Uppland annordnar vi alltid alla tre helgerna som en kurs så att man blir färdig ungdomsledare när man är klar. ULK är för dig från 15 år och ger grundbehörighet till Ridledarkursen och fortbildningskurser för ungdomsledare.

VULK - ungdomsledarkurs för vuxna
VULK är en version av ULK där materialet är mer komprimerat och kräver en högre studietakt. Kursen är öppen för dig från 18 år, och ett bra allternativ om man saknar ULK men vill gå ridledarkursen. Efter genomgången kurs är man Ungdomsledare.

Förberedande ridledarkurs
En kurs på 4 dagar för dig som vill förbereda dig för ridledarkursen. Genomförs vecka 32,  8-11 augusti 2019

Ridledarkursen genomförs sommaren 2020
Ridledarkursen är en intensivkurs om 19 dagar som genomförs på sommaren. I Uppland genomför vi kursen i två block  under 2020. Till kursens första del tillhandahålls hästar, till andra delen skall häst medföras.

Svenska Ridsportförbundet anordnar då och då fortbildning för ungdomsledare. Det finns fem olika fristående fortbildningskurser, vardera om en helg. Dessa är:

- Ta täten, en ledarutbildning
- Väl tränad, om träning för ryttare
- Styrelseproffs, om föreningskunskap
- Hästkunskap, fördjupning om hästen
- På barns vis, hur man bäst undervisar barn.

Svenska ridsportförbundet genomför också utbildningar i samarbete med SLU, Ridskolan Strömsholm m.fl.


Publicerad av: Annelie Andersson  |  Senast uppdaterad: 2018-12-11

Sponsorer

Annons