Föreningsutbildning

Om det inte vore för de som sitter i styrelser, sektioner och kommittér så hade vi ingen idrottsrörelse!  Inbjudningar med mer information hittar du i utbildningskalendern.

Att ta på sig ansvaret att leda föreningen, eller en viss del av föreningens verksamhet är ett centalt och viktigt uppdrag, som inte alltid är helt lätt.

Att arbeta med föreningsutveckling och att bättre förså det uppdrag som man har som organisatorisk ledare för verksamheten är nyckeln för en framgångsrik förening.

Inom Upplands Ridsportförbund ordnar vi fortlöpande träffar och utbildning för att stärka organisationsledarna i sin roll.

Kurs för styrelsen
En kurs för föreningens styrelse, och kanske främst nyvalda, som innefattar föreningskunskap, de olika rollernas ansvar och uppdrag, föreningsjuridik, marknadsföring, varumärke och sponsring m.m.

Aktiv valberedning
En kurs för alla som blivit invalda i en valberedning. Kursen syftar till att stödja arbetet i föreningens valberedning och skapa bästa möjliga förutsättningar för valberedningens arbete.

Fortbildning för instruktörer
Under året ordnar distriktet regelbundet träffar för instruktörer och verksamma tränare med olika aktuella teman. Håll utkik i utbildingsterminen, och meddela gärna din e-postadress om du vill ha inbjudningar till dessa träffar. Adressen skall då skickas till distrikt@uppland.ridsport.se

Träff för klubbar utan ridskola
Besöksgruppen bjuder en gång om året in till en träff för föreningar som inte driver egen, eller samarbetar med ridskola. Detta för att lyfta fram frågor som särskilt rör dessa föreningar och skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande.


Senast uppdaterad: 2017-03-23

Sponsorer

Annons