Grönt kort

OBS! Detta gäller för grönt kort!

Redovisningstabell Grönt Kort

RIDINTYG - Ridintyg ska skrivas under av SvRF auktoriserade tränare (C-A) för den diciplin man har tänka tävla i (tex. kan inte en tränare i körning skriva på för ryttare i hoppning) eller en Level ridlärare 1-3. 
Är du målsman och inte själv kommer att tävla så vill vi ha in ridintyg på den som ska tävla. 

Registrering av gamla gröna kort i TDB

För att kunna lösa licens i Tävlingsdatabasen (TDB) så krävs att ditt gröna kort finns registrerat där. Om du märker att ditt kort inte är registrerat finns några allternativ.

1. Om du har ditt kort kvar - ta en bild och skicka detta till oss per mms eller mail. Bifoga ditt personnummer så att vi gör markeringen i TDB på rätt person. Detta kostar inte något. 

2. Om du inte har ditt kort kvar - maila då ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och det år du tror att du tog kortet samt på vilken förening till uppland.@ridsport.se en adminstrativ avgift på 150:- utgår för arbetet att leta efter dig i våra listor. Avgiften ska vara betald till distirktet innan registrering kan ske. Det går bra att swisha. Kontakta kansliet för vidare info.

 -------------------------------------------------------------------------

Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Barn som är 12 år och yngre ska delta tillsammans med en förälder/ målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet, och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt Kort samt ansvarar därför för barnet och dess handlingar under tävling. Från och med 13 års ålder måste ryttaren gå kursen själv. Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå samma kurs. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

Självklart är det den utbildade provledaren som håller kursen som också rättar proven!

Målet med Grönt kort

Målet med upplägget och materialet är dels att höja säkerheten på tävlingsplatserna men också att ge ryttare och föräldrar mer kunskap och göra det roligare att tävla. Med Grönt kortkursen vill vi skapa ett forum för samtal kring etik, moral, vett och etikett, samt regler och allmän hästkunskap. Vi vill betona ”code of conduct” och vill att alla som genomgått kursen har en likvärdig kunskapsgrund att stå på och på så sätt vara bra förberedda inför tävling.

Vad krävs för att få gå en Grönt kort kurs?

Exempel på praktisk riderfarenhet som krävs: 
• Genomfört och godkänt Märke 3 
• Fullföljt en start i någon av grenarnas lägsta tävlingsklass, Ryttartest eller Dressyrryttartest  på klubbtävling 
• Ridit en bana med fyra hinder, bestående av rättuppstående, stigsprång och oxer. Banan ska hoppas i galopp, dock får ryttaren bryta av och fatta ny galopp om så behövs.

Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

 

Ansvarig i föreningen

Varje förening bör ha en eller flera grönt kortansvariga. De ansvariga måste ha gått basledarutbildningen samt ha en god kunskap om hästar, hästhantering, hästens beteende, säkerhet och ha stor kunskap och erfarenhet av tävling inom ridsporten. Du som Grönt kortansvarig ska också vara en bra förebild och en pedagogisk ledare. För att få hålla gröntkort kurser måste man ha genomgått utbildningen för gröntkort utbildare samt gjort sin repetrionskurs minst vartannat år.

 


Senast uppdaterad: 2020-01-21

Sponsorer

Annons