För arrangörer

Det är mycket att tänka på när man skall ordna tävling.

Först måste man ju bestämma vad man skall ha för tävling, vilka klasser och när på året tävlingen skall vara.

För att få genomföra en tävling måste man få tävlingen godkänd av distriktet. I början av september genomförs varje år ett möte då föreningar få önska tävlingar de vill ha nästa år. Då läggs tävlingsterminen för nästkommande år. Vill man ordna tävling men har missat mötet få man kontakta Upplands Ridsportförbund som då tar ställning till när det är bäst att tävlingen genomförs.

När man fått sin tävling godkänd är det dags att planera. Först skall en proposition skrivas. Den skall skickas till distriktet för godkännande, och skall vara distriktet tillhanda 1 november eller 1 maj, beroende vilket halvår som tävlingen skall genomföras.

Nästa sak är att se till att man i tid kontaktar de tävlingsfunktionärer, domare och ev. banbyggare och andra som man behöver ha på plats. Nedan hittar du en del nyttiga dokument och länkar.

Upplands Ridsportförbund har tagit fram ett standardavtal för bokningar av funktionärer. Det är fritt att använda, om ni tycker det är användbart.

Standardavtal för bokning av funktionärer. Ladda ner avtalet här (pdf)

Litet kom-ihåg för tävlingsansvariga. Läs mer här (doc)

Svenska ridsportförbundet har också tagit fram ett dokument med många bra saker som är bra att tänka på när man arrangerar tävlingar.
Att tänka på för arrangörer. Du hittar det här 

Dokumentationsblankett olycka vid tävling hittar du här!

Lathund för laghantering i Equipe hittar du här!

Tips och råd om nya ponnygrupper hittar du här!

Upplands Ridsportförbund genomför varje år en rad utbildningar och träffar för arrangörer och funktionärer, läs mer här.

Svenska Ridsportförbundet har listat en del dokument som är bra att ha för arrangörer. Du hittar dom här.

Checklista - Säkerhet inför tävling, 2 sidor enkel mall i A4 (34 kB)
Checklista - Säkerhet inför tävling, 4 sidor med bild i A5 (185 kB)
(checkpunkterna är samma i båda dokumenten)

Anvisningar för Svenska Ridsportförbundets Tävlingsdatabas hittar du här  (pdf) 

Upplands Ridsportförbund har tagit fram ett förslag till speakermall vid dressyrtävling som är fri att använda. Mallen finns här (pdf).

Lycka till  med ert arrangemang!


Senast uppdaterad: 2017-04-20

Sponsorer

Annons