Nyhetsbrev april

2020-04-01

Coronaviruset har invärderat ridsport Sverige och detta påverkar oss alla.

Vi uppmanar alla att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och att göra riskbedömning på all verksamhet oavsett om det är ordinarie verksamhet eller externa träningar.

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Riksidrottsförbundet: www.rf.se

Svenska Ridsportförbundet: www.ridsport.se

 

Tävling:

Alla tävlingar är stoppade till och med den 31 maj. Drabbade arrangörer kommer att bli kontaktade av SvRF sportavdelning.

I och med tävlingsstoppet så är alla vårens allsvenskor är inställda.
Vi kommer att göra en återbetalning på vårens inbetalade lagavgifter.

 

Utbildning:

Alla utbildningsträffar och möten som inte kan ske digitalt är inställda dock räknar jag fortfarande med att vi kan köra basutbildningen den 23 maj och ridledarkursen i sommar.

 

RF- LOK-stöd och projektstöd:

Kommer inte att påverkas av Corona situationen utan RF kommer att betala ut samma summa som föregående år.

SvRF håller på att ta fram ett ramverk för möjligheten att söka projektstöd för att kunna bedriva ridskoleverksamhet utomhus och för att hitta digitala lösningar.

 

Kansliet:

Vi förstärker kansliet från den 1 april och hälsar Pia Nordfors välkommen till oss.
Pia kommer att ta över ekonomihanteringen av Christina Gullström.

Kansliet är stängt över påsk 10-13 april, vi kommer att kolla av mejlen ett par gånger under påsken. 

Vi har nu en ordförande mejl som kommer att vara den samma oavsett vem som sitter på ordförandeposten. Den nya mejladressen är uppland.ordforande@ridsport.se  

 

Tillslut
Inom kort kommer vi att släppa nya hemsidan vår nya adress är www.ridsport.se/Distrikt/upplandsridsportforbund

Sponsorer

Annons