från vänster: Malin Aldal, ordförande Upplands Ridsportförbund, Linda Eskilsson, ordförande kulturnämnden, Gabriella Pernler, ridskolechef Uppsala Ponnyklubb
FOTO: Carin Wrange

Pressmeddelande UPPSALA KOMMUN SATSAR PÅ FRITIDSLEDARE INOM RIDSPORTEN

2019-12-23

Kulturnämnden fattade den 12 december beslut om att satsa en miljon kronor år 2020 på fritidsledare i anslutning till ridskolor i Uppsala. Satsningen görs i samarbete med Upplands Ridsportförbund.

 

Ett utvecklat samarbete mellan ridskolorna ger möjlighet till en meningsfull fritid för fler barn och unga. Fritidsverksamheten i Uppsala når idag fler pojkar än flickor och satsningen är ett steg i att fördela resurserna mer jämställt. Andelen flickor som besöker Uppsalas fritidsgårdar har ökat från 30 procent år 2014 till 40 procent idag.

 

-          En meningsfull fritid och att delta i föreningsaktiviteter är betydelsefullt för barn och ungas hälsa och vi vill att fler barn och unga ska få del av den gemenskap som stallen erbjuder. Vi ska också hitta nya sätt att nå fler flickor i vår fritidsverksamhet i Uppsala, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden.

 

Forskningsprojektet Ung livsstil har i en rad rapporter visat att man i lägre socioekonomiska grupper skattar sin hälsa och livskvalitet lägre än de i högre socioekonomiska grupper. Med fritidsledare i ridskolan ökar tillgängligheten till stallen för barn och unga med olika bakgrund.

 

Fritidsledarna anställs av Upplands ridsportförbund och ska ha en samordnande funktion för ridskolornas fritidsverksamhet i kommunen. De fem ridskolor som kommer att delta är Uppsala ponnyklubb, Lurbo ridklubb, Uppland Västmanlands Fältrittklubb, Storvreta ponnyklubb och Bälinge ryttarförening.

 

-          Med fler vuxna ledare som kan stötta barn och unga i ridskolemiljön kan stallen bli tillgängliga för fler. Ridskolorna är öppna sju dagar i veckan och erbjuder en naturlig mötesplats och gemenskap och den här satsningen gör också att vi kan erbjuda ännu mer verksamhet och samarbete mellan ridskolorna, säger Malin Aldal, ordförande Upplands ridsportförbund.

 

Ridskolorna fungerar redan idag som fritidsgårdar då många barn och unga tillbringar sin fritid i stallet. Enligt en undersökning som Upplands ridsportförbund tidigare genomfört visar att för varje timme som ett barn eller en ungdom rider i ridskolan i veckan tillbringas ytterligare tre timmar i stallet. Fritidsverksamheten kommer att erbjudas i direkt anslutning till skoltid men förväntas också öka tillgängligheten för fler under veckans alla dagar.

 

-          Med extra fritidsledaresurser kommer fler barn och unga hitta till ridskolan där de kommer delta i vårt värdegrundsarbete som bygger på gemenskap, ansvar och respekt för varandra. Ridsporten är unik där alla åldrar, tjejer och killar från olika bakgrund möts utifrån ett gemensamt intresse, säger Gabriella Pernler, ridskolechef Uppsala ponnyklubb.

 

Kontakt:

Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden

072-222 73 31

 

Malin Aldal, ordförande Upplands ridsportförbund

072-500 60 43

 

Gabriella Pernler, ridskolechef

070-628 12 94

 

Pia Agestedt, politisk sekreterare

070-359 90 89

Sponsorer

Annons