FOTO: Victor A. Victor

Vad innebär GDPR för din förening?

Ingen har väl missat att nya regler nu gäller sedan 25 maj 2018 för hantering av personuppgifter. Reglerna har införts inom såväl Sverige som i resten av Europa

Inom ridsporten behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och som ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Det innebär samma regelverk för personuppgifter för såväl företag som ideella föreningar.

Vad betyder det då för våra föreningar? Vad måste ni göra och tänka på? Riksidrottsförbundet har tagit fram en mall för hur personuppgifter om medlemmar i olika föreningar och förbund ska hanteras.

Vad är då personuppgifter? Personuppgifter är namn, personnummer, fingeravtryck, postadress och mejladress. Det kan även vara så kallade känsliga uppgifter såsom olika handikapp, någon form av allergi, sexuell läggning eller partitillhörighet.

Varje enskild förening ska se till att uppgifter om medlemmarna lagras på ett säkert och korrekt sätt samt att de uppdateras löpande. Registret ska skötas av en utsedd person i föreningen och enbart relevanta uppgifter ska finnas lagrade. Enskilda medlemmar ska kunna vända sig till föreningen och få vetskap om vilka uppgifter som finns lagrade om hen, samt begära att lagrade personupppgifter tas bort. Personer som inte valt att fortsätta som medlemmar ska strykas så snart som möjligt och senast 24 månader efter upphört medlemsskap.

Här nedan finns ett antal länkar till sidor hos RF och SvRF som ger dig mer information om vad GDPR är för något, hur det påverkar just din förening samt några tips på vägen.

Information från Svenska Ridsportförbundet
GDPR vad handlar det om.

http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/IT-nyheter/2018/01-03/GDPR-vadhandlardetom/

 

Information från Riksidrottsförbundet

Personuppgifter i er förening

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/gdpr-och-er-forening.pdf

GDPR och Idrotten online

http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline/

Behandling av personuppgifter – Uppförandekod för idrotten

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900


Publicerad av: Carin Wrange  |  Senast uppdaterad: 2019-09-03

Sponsorer

Annons