Tidigare årsmöten

Handlingar från tidigare årsmöten

2019

Årsmötetsprotokoll 2019

Program 2019

Föredragsningslista 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Utbildningsplan 2019

Valberedeningsförslag

Ekonomi rapporter

Budget 2019

Balansrapport bokslut 2018

Resultatrapport bokslut totalt

Resultatrapport bokslut per enhet

Revisionsberättelse 2018

Stadgar

Fullmaktsombud

 

 

2018

Årsmötesprotokoll URF 2018

- Stadgar (de nu gällande)

-Förslag till föredragningslista årsmöte 2018

-Program Årsmöte 2018

-Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2018

-ombudsfullmakt URF 2018

-Årsmöte verksamhetsplan 2018

 

2017

-Årsmötesprotokoll URF 16 mars 2017

-Verksamhetsberättelse URF 2017

-Bilagor Program Årsmötet 2017

-Föredragningslista 2017

-Balansrapport bokslut 2017 URF

-Resultatrapport bokslut 2017 URF total

-Resultatrapport bokslut 2017 URF per resultatenhet

-Revisionsberättelse URF 2017

-Budget Bokslut år 2014-2017 o budget 2018 URF

Styrelsens svar på motion till årsmötet 2017

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Upplands Ridsportförbund 2017

vht plan 2017

 

2016

-Årsmötesprotokoll 2016-03-17

-UpplandsRidsport-VB2016-170306

Revisionsberättelse URF 2016

Balansrapport redovisning 2016

Resultatrapport redovisning 2016

Resultatenheter 2016

Budget 2017 per resultatenhet

motion om mediabevakning av uppländsk ridsport

 

2015

-årsmötesprotokoll2015

-URF Verksamhetsberättelse 2015

- Tidigare års verksamhetsberättelser
- 2014 års verksamhetsberättelse här (pdf)


Senast uppdaterad: 2020-02-26

Sponsorer

Annons