Våra fokusområden

Ridsport i Tensta-12 048

För oss är det viktigt ha medlemsnyttan i fokus. Förutom interna uppdrag(ekonomigrupp, verksamhetsgrupp samt personalgrupp) som krävs av en styrelse med arbetsgivaransvar, har styrelsen beslutat att priotiera följande områden:

Fokus på bredden

Ridsporten är öppen för alla oavsett social bakgrund, kultur och/eller kön. Därför kommer vi att fokusera på ryttare med funktionsnedsättning samt barn/ungdomsverksamhet. Sammankallade för området ryttare med funktionsnedsättning är Annika Prine.

Mervärden

Att vara medlem inom Ridsportförbundet ska ge en meningsfull och en utvecklade fritid. Den enskilda medlemmen ska ha möjlighet att utvecklas inom ridsporten. Vi har flera verksamhetsområden för att skapa mervärden såsom tävling, utbildning, ungdom samt verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.

Vi vill också fokusera på Besöksgruppen, som har till uppgift att stödja föreningar som driver eller samarbetar med ridskola.

Vi kommer också fortsätta att fokusera på att påverka kommunernas inställning och prioritering av ridsporten. Vilka mervärden som faktiskt ridsporten ger till kommunens invånare. Vi har en kommungrupp i styrelsen som samordnar och fokusera på denna viktiga dialog. Sammankallande är styrelsens Emma Olsson Björs.

Kommunikation

Vi behöver öka kunskapen om ridsport och dess värde i samhället för våra intressenter. Målet är att se en utveckling inom ridsporten som gynnar alla parter. Vi har tillsatt en kommunikationsgrupp som har till uppgift att genomföra distriktets kommunikationsstrategi.


Senast uppdaterad: 2014-10-08

Sponsorer

Annons