Stockholms Läns Ridsportförbund

Stockholms Läns Ridsportförbund är en ideell förening vars medlemmar är ridklubbar i Stockholms län. I dagsläget finns det 113 ridklubbar i distriktet som tillsammans totalt blir ca 28 000 medlemmar. Ändamålet är att främja och utveckla ridning, körning och voltige. Vi ska vara det ledande distriktet genom att ligga i framkant i all verksamhetsutveckling inom Svenska Ridsportförbundets områden.

Utbildning
Stockholms Läns Ridsportförbund har en mycket omfattande utbildningsverksamhet. Klubbarna erbjuds ca 100 kurser/år vilket innebär att det genomförs 160 kursdagar med ca 3 500 deltagare totalt per år. Alla klubbar har möjlighet att skicka sina medlemmar på utbildning som anordnas av distriktet. Utbildningarna håller hög kvalité och anpassas efter det behov som finns i klubbarna. Ledare för barn och ungdomar är ett viktigt och prioriterat område i distriktets verksamhet. Stockholms Läns Ridsportförbund verkar för att uppmuntra, stödja och utbilda klubbarna så att en bra verksamhet kan bedrivas av ridklubben på barn och ungdomars villkor.

Målet är att erbjuda en bred utbildning så att den når fram och förankras i klubbverksamheten. Löpande under året inbjuder Stockholms Läns Ridsportförbund till olika kurser, seminarier och clinics.

Barn och Ungdom
Stockholms Läns Ridsportförbund bedriver även ungdomsverksamhet för att främja ungdomars ansvarstagande för sig själva, sina kamrater och hästarna. 
Genom distriktets ungdomssektion - DUS, försöker man samordna klubbarna i distriktet genom aktiviteter och utbildningar där alla barn och ungdomar är välkomna. Det är viktigt att kunna erbjuda dem en meningsfull fritid då en stor del av tiden som tillbringas i stallet, består av avsutten verksamhet.

Tävling
Stockholms Läns Ridsportförbund är det distrikt med flest medlemmar. Detta innebär att det finns många tävlingsryttare i länet, både på ponny och häst.Årligen genomförs totalt ca 340 tävlingsdagar i dressyr, hoppning, fälttävlan, distansritt,körning, voltige och ponnygalopp.Stockholms Läns Ridsportförbund ansvarar för allsvenskor, distriktsmästerskap, Prins Carl Philips pris, lektionsmästerskap samt Ponny- och Stockholmscupen för lektionsponnyer/hästar.

Verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning
Inom Stockholms Läns Ridsportförbund finns ca 350 ryttare som rider regelbundet vid ett 30-tal ridskolor i distriktet. Stockholms Läns Ridsportförbund har en handikappkommitté som verkar för att stötta och hjälpa klubbar i distriktet som har eller som vill starta verksamhet för  ryttare med funktionsnedsättning
.


Senast uppdaterad: 2019-07-04

Sponsorer

Annons