FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Årsavgifter

Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 100 kr per medlem för 2019, från år 2020 112 kr per medlem (enligt beslut på Förbundsstämman 2017), baserat på rapporterat medlemsantal per den sista december året innan. Samtidigt faktureras 45 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar 1500 kr per förening samt 50 kr per medlem för 2019, från år 2020 70 kr per medlem (minst för 25 medlemmar), baserat på det inrapporterade medlemsantalet per den sista december året innan.


Senast uppdaterad: 2018-11-22

Sponsorer

Annons