Verksamhetsplan våren 2020

Mer information om  utbildningar hittar du genom att klicka på boxen "Aktuella utbildningar" som du finner till höger överst på denna sida.

Listan kan komma att fyllas på med fler aktiviteter efter hand.

   
Januari 2020  
18 - 19 Ungdomsledarkurs, steg 2, ULK II C
25 - 26 Uppstartshelg  för Satsningen Unga Ryttare
   
Februari  
 2 Fortb. Hopp- och överdomare
13 Fortb. Grönt kort handledare
15 Basutbildning
16 Fortb. Överdomare i dressyr
15 - 16 ULK III C
   
Mars  
3 Handledarutb. Vi i stallet
7 Basutbildning
8 Ungdomsdag - Patrik Kittel Dressage Tour
17 DUS Årsmöte  
16 Basutbildning
21 - 22 ULK I A
24 ÅRSMÖTE
28 Basutbildning
31 Fortb. Ridlärare/tränare m. Henrik Ankarcrona
   
April  
4 - 5  Ridledarkurs del I
4 - 5 FULK
18 Basutbildning
25 - 27  ULK II A
   
Maj  
10 Basutbildning
16 - 17 ULK III A

Final Vi i stallet 

 
Senast uppdaterad: 2020-01-16
Utbildningsbild 2 ht-2015

Aktuella utbildningar

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons