Ungdomsledarkurs för vuxna

Ungdomsledarkurs för vuxna (VULK) är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Mellan stegen delas hemuppgifter ut.

Stockholms Läns Ridsportförbund arrangerar VULK i samarbete med Västmanlands-, Södermanlands- och Upplands Ridsportförbund utbildningen två gånger per år.

 Mål med kursen:

  • Att stärka och förbättra rollen som ledare

  • Att få insikt i Svenska ridsportförbundets tankar om gott ledarskap 

  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Att få förståelse för hur viktig säkerheten är i samband med hästar och ryttare.

  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten på klubben.

  • Att utveckla en god hästhållning/horsemanship

Ålder: Minimiålder 20 år

Nästa VULK arrangeras i januari/februari 2019 på Strömsholm

Föreningen har möjlighet att söka Idrottslyft för VULK.Utbildningen beviljas i möjligaste mån med en schablon på max 4 000 kr/deltagare till max 10 deltagare.Senast uppdaterad: 2019-01-28
Utbildningsbild 2 ht-2015

Aktuella utbildningar

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons