Ungdomsledare

Behovet av utbildade ungdomsledare i klubbarna är stort. Allt tyder på att många fler kommer att behövas. Klubbarna måste liksom andra fritidsgårdar kunna erbjuda utbildade ledare.

Oavsett ålder så vill Stockholms Läns Ridsportförbund kunna erbjuda en ledarkurs. Det innebär att från det att du är 11 år finns det en kurs anpassad för dig, någon övre åldersgräns finns inte.

För datum för respektive kurs klicka på kursen i menyn eller under aktuella utbildningar.

FULK Förberedande ungdomsledarkurs

Denna kurs är för ungdomar i åldern 11-14år. Den är på två sammanhängande dagar, vanligtvis över en helg. I Stockholm arrangeras två Förberedande ungdomsledarkurser per år.

ULK Ungdomsledarkurs steg I- III

En ledarutbildning som vänder sig till ungdomar mellan 15 och 20 år. Utbildningen är uppdelad i tre steg om totalt sex utbildningsdagar fördelade på tre helger. Mellan stegen delas det ut hemuppgifter som kunskapsmässigt bygger på varandra. Utbildningen styrs av Svenska Ridsportförbundet men arrangeras av distrikten. I Stockholm arrangeras tre Ungdomsledarkurser per år.

VULK Ledarkurs för vuxna del I- II

Ledarkurs för vuxna, VULK är en sammanfattning av Ungdomsledarkurs 1-3. Utbildningen är uppdelad i två steg om totalt fyra utbildningsdagar fördelade på två helger. Stockholms Läns Ridsportförbund arrangerar kursen två gånger per år i samarbete med Västmanlands Ridsportförbund.

Ungdomsledarkursen - ULK steg I- III eller Ledarkurs för vuxna är ett krav för Ridledarkursen.

HULK, Häst- och ungdomsledarkurs
HULK är en fortbildning för ungdomsledare som vill få mer hästkunskap och lära sig mer om hur man leder barn.

Kursen vänder sig till alla som genomfört Ungdomsledarkurs 1-3.

Föreningen har möjlighet att söka Idrottslyft för Ungdomsledarutbildningar.

Har du frågor om någon av utbildningarna kontakta info@stockholmridsport.se


Senast uppdaterad: 2018-02-27
Utbildningsbild 2 ht-2015

Aktuella utbildningar

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons