Klubbstyrelseutbildning

En av Stockholms Läns Ridsportförbunds viktigaste uppgifter är att vara ett stöd för ridklubbarna i deras styrelsearbete.

 

Målet med våra styrelseutbildningar är att öka föreningskunskapen och samtidigt arbeta aktivt för att få fler att vilja satsa på ett arbete i klubbstyrelsen.

Alla klubbar erbjuds en styrelseutvecklingskurs där styrelsen under en dag får hjälp med att utveckla sin verksamhet. Målet är att ge klubben nya idéer och ett verktyg för att förbättra sammanhållningen mellan klubbens medlemmar. Kursen hålls i klubbens egna lokaler eller hos Stockholms Läns Ridsportförbund.

Distriktet anordnar också träffar och utbildningar varje år för både utbildningsansvariga och ordförande. Dessutom erbjuder vi utbildningar för nyvalda ledamöter. För stora föreningar finns utbildningspaketet "Med Ridsporten mot framtiden”

Inbjudan till Klubbstyrelseutbildning i pdf-format för utskrift 

Klubbstyrelseutbildning

  


Senast uppdaterad: 2017-03-30
Utbildningsbild 2 ht-2015

Aktuella utbildningar

Anmäl till utbildning här!

Basutbildning nya box 232x261

Basutbildning

Läs mer

Sponsorer

Annons