Kom igång med er ungdomssektion!

Ofta är det styrelsen i US som hittar på aktiviteter och ser till att de blir av men alla ungdomar under 26 år är med US och kan vara med och hjälpa till.

Finns det ingen US-styrelse i er klubb kan ni enkelt bilda en. Kalla ungdomarna som är med i klubben till ett möte. Det kan ni göra genom att sätta upp lappar i stallet, ridhuset och/eller cafeterian. Dessutom kan ni få med det på klubbens hemsida och i klubbtidning eller nyhetsbrev om det finns. Sätt ett datum minst ett par veckor framåt så alla hinner se det.

På mötet väljer ni en styrelse:

Ordförande – ser helheten och är den som leder och driver framåt.

Vice ordförande – fungerar som ett stöd för ordförande och träder in som ersättare om ordförande inte kan närvara.

Sekreterare –har koll på vilka frågor som ska beslutas och vad som har beslutats. Du är också den som sammanfattar möten och beslut på papper, att skriva protokoll.

Kassören – har som uppgift att hålla koll på US kassa, det vill säga pengarna. Kassören ska kunna rapportera om vilka pengar som betalas ut eller kommer in och vad som finns kvar i kassan.

Övriga ledamöter är med på möten och hjälper till med olika uppgifter.

Styrelsen har möten så sällan eller ofta ni tycker att det behövs, för att planera och samordna aktiviteter.

Här finns arbetsordning för ungdomssektionen

Ett verksamhetsår

Ett år i en förening kallas för ett verksamhetsår. Många av de händelser och aktiviteter som sker i föreningen upprepas år efter år.

En verksamhetsplan, eller årsplanering, gör US arbete både enklare och effektivare. Med en verksamhetsplan kan ni lätt överblicka vad som är på gång och även stämma av efteråt att ni gjort det som ni planerat. Tanken med en verksamhetsplan är att skapa struktur och koppla ihop kortsiktiga aktiviteter med långsiktiga mål.

Börja med en övergripande verksamhetsplan för hela året, gör den enkel och tydlig.

Månad

Aktivitet/Aktuellt

Januari

 Utvärdering av förra årets aktiviteter

Februari

 Årsmöte! Sportlovsaktiviteter

Mars

 Studiecirkelstart Vi i Stallet

April

 Påsklovsaktiviteter

Maj

 Styrelsemöte, städdag, klubbtävlingar

Juni

 Tipspromenad

Juli

 SOMMARLOV!

Augusti

 Styrelsemöte

September

 Temadag i stallet. Hästkunskap Cup

Oktober

 Höstlov, filmkväll med övernattning

November

 Luciaträning

December

 Luciashow


Senast uppdaterad: 2017-02-08

Sponsorer

Annons