Uppsittning vid SM i Paradressyr 2015
FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Pararidning

Pararidning är ridning för personer med funktionsnedsättning. Inom Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar finns en stor verksamhet för pararidning. I Sverige finns ungefär 4 000 ryttare med funktionsnedsättning möjlighet att utöva sin idrott. 

Inom pararidning finns följande målgrupper:
- Personer med utvecklingsstörning
- Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Personer med rörelsenedsättning
- Personer med synnedsättning

Inom Stockholms Läns Ridsportförbund finns ca 350 ryttare med funktionsnedsättning som rider regelbundet.

Stockholms Läns Ridsportförbund delar in ridning för personer med funktionsnedsättning i två grupper:

  • Pararidning
  • Terapiridning

Pararidning är den ridning som en person med funktionsnedsättning utför på sin fritid. Terapiridning görs i samverkan med habiliteringscentra. 

 

 
Senast uppdaterad: 2019-05-22

Sponsorer

Annons