Välj Smart

Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas.

 I välj materialet Välj Smart får du som sitter i Valberedningen idéer och verktyg för att kunna bedriva ett bra valberednings arbete i föreningen.

Här hittar du Materialet


Senast uppdaterad: 2012-02-29

Sponsorer

Annons