DM

Vi har bytt hemsida, besök www.ridsport.se/sodermanland

Distriktsmästerskap i Södermanland rids som en serie över året där ryttarna (från 13 år) samlar poäng på alla tävlingar runt i Sverige på den nivån som är angiven i reglerna. Körning kör DM under en specifik tävling. 

Nytt för 2019 är att barn 8-12 år kommer rida DM under en tävlingsdag.  

Nytt för i år att ryttare som är 8-12 år rider ett eget DM under en tävlingsdag. DM för barn är utformat efter RF riktlinjer för barn och undomsidrott. RF´s Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. 

Ytterligare en viktig del i RF´s Riktlinjer för barn och ungdomsidrott är att rankinglistor inte ska förekomma för barn. Läs anvisningarna HÄR-->

DM för barn i hoppning rids hos Vingåkers ryttarförening v 37 och DM för barn i dressyr rids hos Mariefreds Ridklubb preliminärt v 40.

Vid all träning och tävling är det viktigt att ha Code of Conduct med sig, 

Code of Conduct

  1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.
  2. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.
  3. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.
  4. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.
  5. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
  6. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.
  7. För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.
  8. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning.  Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
  9. Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.
  10. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

Läs mer om årets DM under fliken 2020


Senast uppdaterad: 2020-03-11

Sponsorer

Annons