Om distriktet

Södermanlands Ridsportförbund (SöRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med SvRF:s ändamål. SöRF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvRF, och som har sin hemort inom distriktets geografiska område. SöRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF).

Södermanlands ridsportförbund arbetar utefter ett basutbud som distrikten bör följa.
Läs mer om basutbudet här

Södermanlands Ridsportförbund tillhandahåller bland annat:

  • Rådgivning och stöd i föreningsfrågor
  • Fortbildningar; ridlärare, tränare, domare,
  • Utbildningar för GK utbildare
  • Tävlingsräffar kring bland annat tävlingstermin och för lagledare
  • klubbträffar för ordförande och förtroendevalda i frågor som ex kommunpåverkan
  • Besöksverksamhet och kvalitetsmärkning av ridskolor
  • Ungdomsledar kurser (ULK), Vuxen ungdomsledar kurs (VULK)
  • Funktionsnedsättning och delaktighets utbildningar 

Södermanlands Ridsportförbund har följande avgift för medlemsföreningarna 2018 och 2019:
32kr/medlem dock lägst 3000kr.

 

 

Beslut om medlemsavgift tas på distriktets årsmöte.

Utöver denna avgift betalas en avgift till SvRF. 
Avgiften dit är 78kr/medlem 2018 + 45kr/medlem för försäkring.
2019 är årsavgiften 100kr/medlem 
2020 är årsavgiften 112kr/medlem

 


Senast uppdaterad: 2018-08-10

Sponsorer

Annons