Kurs för Tävlingsledare & Säkerhetsansvariga

2019-11-15

Fredagen den 28 februari 2020 träffas vi på Idrottens Hus, Linköping för att lära oss mer om ansvaret kring tävlingsledarens och de säkerhetsansvarigas områden på tävling

Sponsorer

Annons