Årets Ridklubbsstyrelse

Utmärkelsen "Årets Ridklubbsstyrelse" delas ut årligen på Östergötlands Ridsportförbunds årsmöte i mars månad.

Utmärkelsen går till en förening:

 • som har en aktivt arbetande styrelse
 • som arbetar för att medlemmarna ska känna sig delaktiga
 • som har levande styrdokument (målstegen)
 • som har ett samarbete med Östergötlands Ridsportförbund och SISU/ÖIF
 • som har en verksamhet präglad av Ridsportens Ledstjärnor, Ridsporten vill och Code of Conduct

Nominering sker till kansliet senast den 1 februari på blankett för nominering av Årets Ridklubbsstyrelse

Pristagare utses i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Pristagare:

 • 2018 Överums Hästsportförening
 • 2017 Mjölby Allmänna Ryttarsällskap
 • 2016 Skogslottens Ryttarförening
 • 2015 Åkerbo Rid- och Körsällskap
 • 2014 Eda Ryttarsällskap
 • 2013 Norrköpingsortens Ryttarförening

Senast uppdaterad: 2019-12-02

Sponsorer

Annons