Vill du bli tävlingsfunktionär?

Klicka på den typ av tävlingsfunktionär du vill utbilda dig till så kommer du till respektive funktionärs utbildningsgång/regler m m.

Dressyrdomare

Hoppdomare

Stilhoppdomare

Banbyggare

Överdomare

Distansdomare

 

Här kan du få information om och hämta
Registreringskort för redovisning av domaruppdrag


Senast uppdaterad: 2012-10-03

Sponsorer

Annons