Ungdomsledarkurs 1-3

Uppdatering 26 november 2020 - vi gör ett nytt försök med kurs denna säsong (under förutsättning att Coronasituationen tillåter detta)!

Utbildningen arrangeras av distrikten under minst sex utbildningsdagar per år. Därefter kan man gå vidare till ett centralt arrangerat fördjupningssteg. Utbildningen är vanligen fördelad över tre helger, sex dagar. Det ges hemuppgifter mellan de olika stegen som kunskapsmässigt bygger på varandra. Den fjärde och fristående kursen arrangeras centralt, med upptagningsområde över hela landet.

Medlemmar i föreningar anslutna till SvRF är välkomna att söka. Anmälan skall ske via klubbens utbildningsansvariga. Klubben är ansvarig för anmälan.

ÅLDER:
Rek ålder 16 år (minimiålder 15 år)

KURSAVGIFT:
6.300 kr för samtliga kurssteg (2.100 kr/kurs). 

ÖVRIGT:
I kursavgiften ingår ledararvode, helpension dubbel eller trippelrum (enkelrum kan bokas till extra kostnad), kurslitteratur samt reseersättning (samåkning eller buss/tåg förutsätts. Reseersättning utgår ej för deltagare från annat län.)

MÅL:
Att få insikt i barn och ungdomars utveckling och därmed få förståelse för barns- och ungdomars beteende i olika situationer.

  • Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
  • Att få förståelse för hur viktigt säkerheten är i samband med hästar och ryttare.
  • Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.

Vid frågor om ungdomsledarutbildningen kontakta Carina Sundström carina.sundstrom@ridsport.se eller tel 070-658 27 19

Sista anmälningsdag är fredagen den 18 december.

OBSERVERA
att klubben har haft möjlighet att söka pengar till ULK via Projektstöd! Ansökan är dock stängd för 2020 men har ni sökt (och fått) Projektstöd för annat finns ofta möjlighet att omfördela pengar till ULK. Ansökningsperioden för 2021 öppnar upp i början av januari 2021. Läs mer om detta på https://www.ridsport.se/forening/ekonomisktstod/projektstod/ 

Observera också att alla kursstegen är att anse som EN utbildning - betalningsansvaret gäller normalt sett alltså för SAMTLIGA kurssteg oavsett orsak till avhopp. Som anmälare - försäkra dig därför om att anmäld deltagare har möjlighet att närvara vid SAMTLIGA kurssteg innan du anmäler. Om inte utbildningen är påbörjad har klubben rätt att sätta in annan lämplig person på platsen.

I år är dock läget annorlunda pga Corona. Därför gäller nedanstående - meddela avhopp i så god tid som möjligt samt poängtera för deltagaren att det ENDAST är sjukdom som är giltigt uteblivande.

Utbildningar samt övriga träffar och aktiviteter ska genomföras utifrån allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Vi som anordnare har gjort en riskbedömning för att säkerställa att aktiviteten är möjlig att genomföra men vi behöver alla ta ansvar och hjälpas åt för att minska smittspridning. 

Därför måste alla:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Om du behöver - hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och håller fysiskt avstånd till människor som du inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.

Norrbottens Ridsportförbund genomför kursen med stöd av 
Kursledare: Stina Öhman, Sofia Nordlander

Sponsorer

Annons