Säkerhetsansvarig

Enligt TR I mom.180 så ska det vid varje tävling utses en säkerhetsfunktionär som hanterar frågor kring säkerheten vid tävling.

Säkerhetsfunktionären ansvarar för att "Checklista för tävlingar" är ifylld och överlämnad till överdomaren före tävlingens start.

Här hittar du SvRFs checklista 

och här finns samma checklista i mindre format

Säkerhetsansvarig funktionär ska inte ha andra uppdrag på tävlingsplatsen.


Senast uppdaterad: 2013-08-13

Sponsorer

Annons