Tävlingsinformation

 

Att tävla

Vissa regler och bestämmelser finns för att underlätta och reglera tävlingsverksamheten med hästar. Dessa är till för att skydda och hjälpa människor och hästar från bl.a olyckor och annat som kan vålla problem. Regler och bestämmelser är upprättade av bl.a Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket, Hästavelsförbundet samt Svenska Ridsportförbundet.

 

Tävlingssektionen ansvarar bland annat för tävlingsverksamheten i distriktet. Av Norrbottens samtliga ridklubbar (f.n 32 st) arrangerar ca 15 st av dessa kontinuerligt tävlingar i någon av ridsportens grenar på lokal nivå eller högre. Någon enstaka klubb genomför tävling på nationell nivå. För närvarande bedrivs tävlingar endast i hoppning och dressyr.

 


Tävlingssektionens uppgift är att planera tävlingsverksamheten i distriktet och där ingår bl.a att upprätta tävlingsterminen, granska och godkänna propositioner på regional nivå och lägre, planera och genomföra Distriktsmästerskap, Norrlandsmästerskap samt lagtävlingar i distriktet. Därtill kommer arbetet med att kontrollera och efterfölja regler och bestämmelser för tävlingsverksamheten samt gå igenom överdomarrapporter från tävlingar och åtgärda ev. problem eller fel som förekommit på tävlingsplatserna.

Tävlingssektionen ska även hjälpa klubbarna med information och vara en länk mellan klubbarna och Svenska Ridsportförbundet.

Tävlingssektionen har tagit fram en checklista för tävlingsarrangörer. Syftet med den är att underlätta för klubbarna vid tävlingsarrangemang. I den finns också ett kapitel om säkerhet vid tävling, samt distriktets rekommendationer om avgifter vid tävling.


Senast uppdaterad: 2017-02-08

Sponsorer

Annons