Förändringar på distriktskansliet

2015-08-07

Under tiden 1 juni-30 november kommer vår kanslist Agneta Lidin att vara tjänstledig. I dagsläget kommer inte hennes tjänst att tillsättas av någon annan utan Carina kommer att vara den enda tjänstemannen (50% fram till årskiftet) på distriktet tillsvidare. 


Ovanstående kommer att innebära en lägre grad av service/tillgänglighet för klubbar/medlemmar. Vid brådskande ärenden (om inte svar erhålles på distriktets mail eller telefon) kan nedanstående kontaktas:
- Utbildningsfrågor Carina eller Marie N-L 
- Tävlingsfrågor Jessica Persson 
- Ungdomsfrågor Victoria Glyssner
- Övriga frågor Eiie Mikaelsson

Sponsorer

Annons