ULK

Ungdomsledardutbildningen (ULK) är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i Din förening.

Utbildningen arrangeras av distrikten under minst sex utbildningsdagar per år. Därefter kan man gå vidare till ett centralt arrangerat fördjupningssteg (steg IV). Utbildningen är vanligen fördelad över tre helger, sex dagar. Det ges hemuppgifter mellan de olika stegen som kunskapsmässigt bygger på varandra. Den fjärde och fristående kursen arrangeras centralt, med upptagningsområde över hela landet.  Medlemmar i föreningar anslutna till SvRF är välkomna att söka.

ÅLDER:
Rek ålder 16 år (minimiålder 15 år)

MÅL:
Att få insikt i barn och ungdomars utveckling och därmed få förståelse för barns- och ungdomars beteende i olika situationer.
Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
Att få förståelse för hur viktigt säkerheten är i samband med hästar och ryttare.
Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.

Ungdomsledarutbildningen finns även för vuxna (VULK).


Distriktet aktuella kurser, läs mer.


Senast uppdaterad: 2016-04-26

Sponsorer

Annons