Vad gör DUS?

 

  • För att stötta den mer lokala verksamheten som är allt från ungdomsledarkurser (ULK I-III), kunskapstävlingen "Vi i Stallet" och egna aktiviteter, finns DUS, Distriktets Ungdomssektion.
  • Genom DUS försöker man samordna klubbarna i distriktet till att göra saker tillsammans.
  • DUS är ett samarbetsorgan mellan "CUS" Centrala ungdomssektionen och "US" i Ridklubbarna.
  • DUS har liksom US i klubbarna representanter i den ordinarie styrelsen i distriktet. Man har också egen kassa, stadgar och en vald styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet varje år.

 

DUS mål

  • Främja en god kontakt mellan föreningar och ungdomssektioner i distriktet och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande.
  • Stödja arbetet i klubbarnas ungdomssektioner samt ha en bra rådgivande funktion.
  • Vara en kontaktlänk mellan den centrala ungdomssektionen (CUS) och klubbarnas ungdomssektioner (US).
  • Verka över ett brett fält genom att ha intresse och representation i övriga sektioner.

Senast uppdaterad: 2011-09-08

Sponsorer

Annons