Träning på terränghinder

2020-05-11

Säkerheten kring fälttävlan är ett ständigt pågående arbete. Fokus har främst legat på hur säkerheten ska fungera under tävling. Nu finns rekommendationer för att hyra ut eller bedriva träning på terrängbanan.

Rekommendationerna är riktade till arrangörer och tränare:

Hyra ut eller bedriva träning på terränghinder

Sponsorer

Annons