Tävlingar för barn och unga från och med 1 juni

2020-05-02

Svenska Ridsportförbundet öppnar för tävlande för barn och unga från och med den 1 juni. Vi har en rad klubbar med planerade tävlingar under sommaren i distriktet. Med möjligheten att ordna tävlingar för ungdomar följer mycket att tänka på. Här finns information om vad som gäller för arrangemangen. Distriktet kommer att kalla arrangörerna till ett digitalt möte för att kunna diskutera hur man kan gå till väga och utbyta tips och idéer.

Det finns mycket att tänka på innan en tävling kan ordnas. Möjligheten finns men ställer stora krav på att alla inblandade visar hänsyn och tar eget ansvar.

Ryttare födda 2002 och senare kan alltså tävla enligt Folkhälsomyndighetens förutsättningar efter 1 juni. Tävlingsstoppet för övriga gäller fortsatt till 31maj, i dagsläget finns inga beslut om att öppna för tävling. Onödiga resor ska undvikas och att det fortsatt inte är möjligt att anordna evenemang där fler än 50 personer inklusive funktionärer vistas samtidigt.

Läs mer här
Tävlingar för unga från 1 juni

Möte med möjlighet till frågor

Tävlingssektionen kommer att kalla till ett möte måndagen den 11/5 för distriktets arrangörer. Där kan vi diskutera kommande tävlingstermin och det ges möjlighet till att ställa frågor och diskutera idéer om hur man kan arrangera tävling.

Läs informationen dessa länkar och försök att hinna ha möte i er egen tävlingssektion/kommitté innan den 11/5.

Om ni redan nu beslutar er för att inte arrangera tävling under 2020 vänligen återkom till distriktet med ert beslut. Enligt uppgift från förbundet kommer kravet på tävling för att utfärda licenser för 2021 inte att gälla om klubben inte har möjlighet att anordna tävling under 2020, mer information om det kommer från förbundet.

Propositioner

Propositioner godkänns på samma sätt som tidigare.
Innan propositionen godkänns ska dock riskbedömning enligt FHM’s mall göras, och det regionala smittskyddet ska kontaktas. Kontakten med smittskyddet görs av distriktet.

Det lokala smittskyddets rekommendation är avgörande för om tävlingen kan godkännas. Notera att en redan godkänd tävling kan komma att ställas in om smittoläget ändras. Det beslutet kan komma från FHM eller av den regionala smittskyddsenheten.

Viktigt att arrangören läser de grenspecifika reglerna innan beslut om tävling ska genomföras och skapandet av propositionen.

Grenspecifika regler

I propositionen ska tydligt framgå hur tävlingen skiljer sig från en tävling under normala förhållanden. Tävlingsområdet kan vara annorlunda, andra tider för starter m m. Viktigt att informera att man inte ska delta om ryttare eller medhjälpare tillhör en riskgrupp eller har någon form av symptom.


Tävlingssektionen

Sponsorer

Annons