Ditt Gröna kort i TDB

Vill du lösa licens i TDB  då behöver du Grönt kort!

Distriktet har ett antal godkända utbildare för Grönt kort enligt lista nedan. För att en kurs ska vara godkänd och att Grönt kort ska kunna utfärdas/registreras för kursdeltagarna så måste utbildaren, innan en kurs startar, skicka in  kursplan till distriktets kansli enligt blankett Kursplan. Samtidigt kan man också ange om klubben vill att kursen ska annonseras ut på distriktets hemsida om man är intresserad av att ta emot deltagare från andra klubbar.

När det gäller dem som tar sina Gröna kort fr o m 1 Januari 2011 så skickar provledaren in blankett med godkända deltagare för registrering. Därefter faktureras klubben där kursen hållits 200:- per examinerad deltagare.

Godkända utbildare för Grönt Kort 2020

Kursplan

Läs mer om Grönt kort....

Övergångsregler, efterregistrering

Dom som var 14 år eller äldre samt innehavare av licens 2010 har automatiskt fått sina GK registrerade i  TDB men övriga måste få sina gamla kort registrerade. 
Kansliet hjälper dig att registrera ditt Gröna kort i TDB. Meddela kansliet din uppgifter i ett mail till distriktet via e-post. Ange information för så många av punkterna som möjligt.

  • Namn
  • Födelseår
  • E-post
  • Klubb
  • Kortnummer GK (om du har det gamla kortet kvar)
  • Datum/år för provtillfället
  • Bostadsadress vid provtillfället
  • Annat efternamn vid provtillfället

Tänk på att du måste kontakta det distrikt där du tog ditt Gröna kort och att du måste vara registrerad som användare i TDB, Du måste räkna med att det behövs två arbetsdagar innan du kan räkna med att du t ex kan ansöka om licens i TDB.


Samma avgift som för nya kort tas ut (f n 200:-) vid efterregistrering, fakturerats personligen till innehavare.


Senast uppdaterad: 2020-02-09

Sponsorer

Annons