Cuper

Cuper är alltid väldigt uppskattat. Våra cuper är ofta beroende av sponsorer och kan därför variera mycket från år till år.

Regler för olika cuper finns i separata dokumet som publiceras på disstriktets hemsida.


Vi tar gärna emot bilder från cuperna, skicka dem till kansliet. Alla bilder som skickas till oss får vi använda i vårat material. Personen på bilden är av insändaren tillfrågad, för publicering. Vi anger fotograf om detta har meddelats oss.

Lycka till!


Senast uppdaterad: 2016-02-13

Sponsorer

Annons