Ridsporten vill

Det här är Ridsportens idéprogram som utformats utifrån Idrottens verksamhetsidé, vår egen värdegrund och policy samt de tankar och idéer som fastslogs 1997, då den första upplagan av Ridsporten Vill arbetades fram. Idéprogrammet visar vad ridsporten står för och vänder sig i första hand till alla våra ledare - oavsett inom vilket av ridsportens områden man verkar.

Det är i ridklubbarna verksamheten får sin slutliga form och det är vi som ledare och aktiva som gör riktlinjerna levande och bär ridsportens budskap. Tillsammans ska vi göra en bra ridsport ännu bättre!

Ridsporten Vill (pdf)


Senast uppdaterad: 2013-01-22

Sponsorer

Annons