Policy för sociala medier

Mittsvenska Ridsportförbundet finns på sociala medier i syfte att ge förbundet och dess sektioner utrymme för nyheter, debatter och diskussioner inom regionen. Att ge fler möjlighet att hitta till Mittsvenska Ridsportförbundet och dess verksamhet.

Vi lyfter även goda prestationer och exempel från vår verksamhet

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER


Senast uppdaterad: 2018-05-25

Ridsporten Vill

Ridsportens idéprogram.

Läs mer

Med ridsporten mot framtiden

Vill du/ni utvecklas?

Läs mer

Sponsorer

Annons