Facebook

2015-02-26

Distriktet finns på Facebook.

Gå in och gilla oss, så får du uppdateringar från hemsidan!

www.facebook.com/mittsvenskaridsportforbundet

Mittsvenska Ridsportförbundet finns på sociala medier i syfte att ge kansli, styrelse, valberedning, sektioner och kommittéer en möjlighet att informera, rapportera, och entusiasmera våra medlemmar och vår omvärld om Mittsvenska Ridsportförbundet. Vi lyfter även goda prestationer och exempel från vår verksamhet.

Gäller det synpunkter, reflektioner eller frågor på vår verksamhet vill vi istället bjuda in till direktkontakt med organisationen.  Det är nödvändigt då vi är många aktörer i distriktet och just din fråga måste hamna hos rätt sektion/kommitté/person för att kunna besvaras så korrekt som möjligt. Kontakta gärna oss via mail mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se eller på kontorstid på telefon 070-556 29 19 så ser kansliet till att din fråga, synpunkt och reflektion hamnar rätt och får en återkoppling.


Maria Hartelius

Ridsporten Vill

Ridsportens idéprogram.

Läs mer

Med ridsporten mot framtiden

Vill du/ni utvecklas?

Läs mer

Sponsorer

Annons