Årsmöte 2017

2017-01-26

Mittsvenska Ridsportförbundet kallar till årsmöte. Söndagen den 12 mars i Gärdehallens lokal "Pucken" i Sundsvall. Med adressen: Johannedalsvägen 121,856 34  Sundsvall.Tider:
13:30 SvRF informerar
14:30 fika
15:00 årsmöte 

Kallelse!

Ombudsfullmakt!

Anmälan!

Eventuella motioner till årsmötet, skall vara distriktet tillhanda senast 2017-02-01.
Dessa skickas till: mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se 

Ha du förslag till valberedningen?
Vi behöver ledamöter till distriktsstyrelsen och utbildningssektionen.

Information från valberedningen


Kontakta valberedningen:
Helene Anundsson 

Anna Mattsson

Sponsorer

Annons