Besöksverksamhet

 

Besöksgruppen skall fungera som en rådgivande och prövande resurs, syftet är att medverka till god verksamhet, hästhållning och bra ridanläggningar. Observera att besöksgruppens besök absolut inte är någon typ av myndighetsutövning utan ska fungera som en rådgivandeverksamhet på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

 

Besöksgruppens uppgift är bl.a. att förmå föreningar som bedriver ridskola och/eller tävlingsverksamhet att nå upp till förbundets högt ställda krav på säker hästhållning. Varje besök resulterar i besöksrapport som sändes till föreningens ordförande samt till Svenska Ridsportförbundet. I rapporten finns information om brister som bör åtgärdas för att säkerheten och hästhållningen skall bli bra för hästar, elever och personal. Även förtjänster antecknas och ett sammanfattande intryck av anläggningen ges.

 

Besöksgruppens verksamhet följer de riktlinjer som SvRF:s kommitté för säkerhet, hästhållning och anläggningsfrågor anger (kommittén sorterar under Ridskole- och Utbildningssektionen.)

 

Vårt mål i besöksgruppen i Hallands ridsportförbund är att besöka klubbar med ridskola vartannat år och klubbar med anläggning för tävling vart tredje till vart fjärde år. Vi har gjort en grovplanering för när klubbarna ska besökas. Observera att tiderna är preliminära, dvs. står det februari kan besöket ske under januari-mars, men vår målsättning är att följa planen.

 

Klubbar som är aktuella för besök kommer att få ett brev ca. en månad före besöket med exakt tid och datum.

Om Er klubb av någon anledning vill ha besök tidigare ber vi er kontakta distriktets kansli.

Besöksgruppen i Halland består av:

 

Kvalitetsmärkning Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Mer information hittar du här

 

Är Din klubb kvalitetsmärkt? Kolla HÄR (fungerar ej) Uppdateringen görs av Svenska RF


Senast uppdaterad: 2015-05-06

Sponsorer

Annons