Organisationen och sektionerna

Hallands Ridsportförbund är ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt. Vi har ca 6000 medlemmar i 37 klubbar.

Här kan du se hur organisationen  är uppbyggd idag. (öppnas i Word)

Styrelse-  och sektionsledamöter väljs på Årsmötet.

Tävlings-, Ridskole & tbildnings-, och Ungdomssektionen bestämmer själva hur dom vill organisera sig för att jobba med sina ansvarsområden.
Kontaktuppgifter till styrelsen och sektionerna hittar du under kontakta oss.

Under rubriken "Aktivitetsplan" finns alla planerade datum för sektionernas och styrelsens möten, men även de s.k. Björkängsmötena, där alla klubbarnas valda representanter till de olika sektionerna är välkomna att delta. Dessutom hålls regelbundna konferenser för klubbarnas och ungdomssektionernas ordföranden.


Senast uppdaterad: 2019-05-02

Sponsorer

Annons