Precisionscup på Gotland

Kval

Ekipagen kvalar på samtliga utomhustävlingar i precision på Gotland, önskvärt att det är minst 4 kval varav de 3 bästa räknas. Det kvalet med högst straffpoäng räknas bort. Man räknar alltid resultatet från dagens högsta klass om man startar i fler klasser.

Om det erbjuds fler kvalomgångar något år så är det ändå alltid de 3 bästa omgångarna som räknas. Har man då bara kört 3 omgångar så räknas alla dessa. Skulle det något år bara erbjudas 3 tillfällen så räknas samtliga av dessa, inget resultat räknas då bort.

 

Kvalomgångarna genomförs enligt ordinarie propositionen och ekipagen tar med sig straffpoängen från sina kval i grundomgången (A:0, 1:a fasen) till finalen.

 

Oavsett antal omgångar så går alla som genomfört minst 3 godkända tävlingar till final.

   

Final

Finalen är uppdelad i ”Lilla Koncupen” för de som kör i LB där endast trav är tillåtet och ”Stora Koncupen” för övriga klasser. Man startar alltid i den högsta klass man deltagit i under kvalet.

 

Finalen körs i två omgångar, där det ekipaget som har lägst straffpoäng efter dessa omgångar vinner. Efter finalomgång 1 så blir det omvänd startordning inför finalomgång 2.

 

Omgång 1 - Tidsbedömning

Lilla Koncupen kör 15 hinder (ej galopp) och Stora Koncupen 18 hinder med hinderbredd enligt den högsta klass ekipaget har kvalat i.

Straffpoängen för omgång 1 räknas ut med antal sekunder x en koefficient. Koefficienten bestäms beroende på antalet bollar ekipaget river i omgång 1 enligt nedan:


0 bollar = antal sekunder x 0.20 straff

1 boll = tiden i sekunder x 0.22 straff

2 bollar = tiden i sekunder x 0.24 straff

3 bollar = tiden i sekunder x 0.26 straff Osv…

 

Exempel - Kör ekipaget på totalt 100 sekunder ger detta vid felfri runda x 0.2 str = 20 str, vid en nerslagen boll 0.22 = 22 str, vid två nerslagna 0.24 = 24 str osv.

Straffpoängen efter omgång 1 + de straffpoäng som ekipaget har med sig från kvalen läggs ihop och det ekipage som har lägst antal straffpoäng rangeras som 1:a osv.

Startordningen i omgång 2 styrs av antalet straffpoäng, det ekipaget med högst straffpoäng startar som nr 1 osv.


Omgång 2 - Poängsamling

12 hinder där portarna blir smalare efter 2 passerade hinder enl följande:

2 st +30 cm, 2 st + 25 cm, 2 st + 20 cm, 2 st + 15 cm, 2 st +10 cm, 2 st + 5 cm.

Varje klarat hinder ger 2 pluspoäng, när man river är man ute men tar med sig sina pluspoäng i sammandraget. Klarar man alla hinder får man 2 bonuspoäng.

 

Räkneexempel

 

Räkneexempel ekipage 1:

Omgång 1 - Tid 124 sekunder och river en boll 124 x 0.22 = 27.28 str. Resultat efter omgång 1 - 27.28 str + 9 str från kvalen = 36.28 str.

Omgång 2 - Ekipaget klarar 8 hinder x 2 pluspoäng = 16 poäng.

Totalresultat efter omgång 1 och 2 = 36.28 - 16 poäng = 20.28 str.

 

Räkneexempel ekipage 2:

Omgång 1 - Tid 147 sekunder och är felfri 147 x 0,2 str = 29.4 str.

Resultat efter omgång 1 - 29.4 str + 6 str från kvalen = 35.4 str.

Omgång 2 - Ekipaget klarar 10 hinder x 2 pluspoäng = 20 poäng.

Totalresultat efter omgång 1 och 2 = 35.4 - 20 poäng = 15,4 str.

 

  

Övrigt

Stuteri Mariline’s vandringspris till Stora och Lilla Koncupen delas ut på kuskfesten. Priserna delas ut till antal placerade enligt TR. Man får dela ut fler priser om arrangören önskar.

Tillsvidare håller Marika Strömberg rätt på ställningarna under omgångarna fram till finalen förutsatt att resultat finns rapporterade från resp omgång.

Gotland 2018-09-18


Senast uppdaterad: 2018-09-19

Ladda ner mer information

  1. Precisionscup-på-Gotland

Sponsorer

Annons