Kriterier för körningens vandringspriser

Ansvaret för att räkna poäng och dela ut vandringspriserna ligger hos distriktsgrenledaren i första hand, med hjälp av klubbgrenledarna om behov finns för det. Vill distriktsgrenledaren själv vara med och tävla om priserna skall ansvaret för poängräkningen delegeras till en icke jävig person.

Då flertalet kuskar tävlar på fastlandet är reglerna anpassade, så att även de kuskar som bara tävlar på gotland ska ha möjlighet att vinna vandringspriserna. Därför räknas godkänt genomförd tävling som ”övriga placeringar” i poängtabellen. Detta är för att även de som inte alltid vinner priser på tävlingar ändå ska få en chans att vinna vandringspriserna.

Dm och KM räknas som egna placeringar. Totala DM enligt totaltabellen och enskilda DM enligt enskilda grenars tabell. KM räknas enligt total tabellen.

Vid SM och internationella tävlingar får man 200% mer än poängtabellerna (dubbla poäng). Totala SM enligt den totala tabellen och enskilda SM enligt enskilda grenars tabell.

Poängtabell;
                  Enskilda grenars placeringar                                       Totala tävlingars placeringar
1:a                          10 poäng                                                                    30 poäng
2:a                            8 poäng                                                                    25 poäng
3:e                            6 poäng                                                                    20 poäng
4:e                            4 poäng                                                                    15 poäng
5:e                            2 poäng                                                                    10 poäng
Övrig placering:        1 poäng                                                                      5 poäng


Young Driver vandringspris
Instiftat av Sopheia Wolmhed, Truls Nannesson, Sonja Wesley och Lars Wolmhed
Vandrade t.o.m 2013 och är nu under utvärdering.

Horsemanship-pris
Instiftat av Börje och Carola Johansson

Ett pris som delas ut till en kusk vars anda är att värna om sin häst, groom, medtävlare och funtionärer på tävlingsplatser. Priset tävlas om under hela året på alla körtävlingar. Pristagaren utses av en jury på minst tre personer som deltagit som funktionärer i någon form på körtävlingar under året.

Olles pris
Instiftat till minne av Lars-Olof ”Olle” Johanssons minne, en domare vars entusiasm förde oss framåt i vår tro på oss själva!

Ett pris som delas ut i samband med totala DM (men man måste inte starta DM-klassen för att erhålla det), detta pris ska tilldelas ett ekipage som har lovande framtidsutsikter, som har rätt anda och har målet att föra sin körning framåt.

Pristagaren utses av tävlingens dressyrdomare.

Ragnar Palmérs vandringspris
Instiftat av Ragnar Palmér som tyckte dressyren var väldigt viktig. Som en uppmuntran till duktiga dressyrekipage instiftades detta pris.

Ett pris till bästa dressyrekipage i körning under året. Alla ekipage tävlar på samma villkor, stor som liten, enbet som par och i alla svårighetsgrader. Ekipage tar med sig den poäng man erhåller på varje deltävling. Ekipage behöver inte vara placerat utan man tar sin dressyrpoäng från de tre bästa resultaten under året och adderar dessa för att sen dividera med tre och får då en medelpoäng. Det ekipage med högst medelpoäng tar inteckningen i priset. Priset tävlas om endast på gotländska tävlingar och man ska ha startat minst tre gånger för att kunna delta i beräkningen

Johannas Vandringspris
Instiftat av Lotta Bengtsson till minne av det duktiga russet Johanna.

Ett pris till bästa russekipage under året. Russet ska ha startat alla körningens discipliner och helst även i brukskörning. Poäng enligt tabell i ordinarie körningen och i brukskörningen gäller bästa placeringar. Russ som deltagit i brukskörning vinner före russ som bara startat ordinarie körning även om denne har högre poäng.

Kallblodets vandringspris
Instiftat av dåvarande FNH (Föreningen Nordsvenska Hästen)

Till årets bästa kallblodsekipage. I första hand ska ekipaget ha startat alla discipliner, om det är så att ingen har gjort det så räknas det på enskilda grenars placeringar.

Fjordhästens vandringspris
Instiftat av Gotlands fjordhästförening.

Till bästa fjordekipage i körning under året. I första hand ska ekipaget ha startat i alla discipliner, om det är så att ingen gjort det så räknas det på enskilda grenars placeringar.

Pris till bästa Irish Cob/Tinker
Instiftat av Irish cob/tinkerföreningen 2003
Priset ska tilldelas bästa Irish cob/tinkerekipage under året.

Pris till bästa shetlandsponny
Instiftat av Gotlands Shetlandsförening.
Tilldelas bästa shetlandsponny under året. Priset får dock bara vinnas en gång/ponny.

Pris till bästa Halvblod/fullblodshäst
Instiftat av Gotlands Varmblodsförening 2004.

Priset tilldelas ekipage som kör svenskfödda hästar av halvblod och/eller fullblodsras och ska vara fallen efter en i Sverige godkänd hingst. Importerade hästar får inte tävla om priset. Kusk har rätt att delta med flera hästar. Priset tävlas om under hela året enligt tabell, ekipage med högst poäng vinner. Kusk som erhållit fem inteckningar, behöver ej vara med samma häst, får behålla priset. Uppfödaren av segrande häst erhåller diplom av Gotlands Varmblodsförening.

ÅC´s vandringspris till bästa SM-ekipage
Instiftat av Gotlands Åkericentral AB.

Tilldelas årets bästa SM-kusk, priset ska ständigt vandra. När det är fulltecknat tillfaller det den kusk som har flest inteckningar. Den som sist får behålla priset ombeds kontakta ÅC för att instifta ett nytt.

Frindarves vandringspris i körning till bästa ponnyekipage
Instiftat av Pia och Jens Dahlbom 2003

Priset ska tillfalla ponnyekipage som ej har eget rasfrämjande vandringspris  och varit bäst under året. Ekipaget ska ha startat alla tre momenten, dressyr, precision och maraton. Alla placeringar lokalt, regionalt, nationellt, individuellt som totalt räknas. När ett ekipage deltar i en total tävling räknas endast totalresultatet. Poängberäkning enligt tabell. Efter tre inteckningar erhåller ekipaget priset och ombeds då att skaffa ett nytt eller vända sig till Frindarve för en ny förfrågan.

Frindarves vandringspris i körning för bästa debuterande ekipage
Instiftat av Pia och Jens Dahlbom 2003

Priset ska tillfalla ett ekipage som är debutanter i lätt klass, priset kan endast tilldelas ekipage en gång. Ekipage ska i första hand ha startat alla tre momenten dressyr, precision och maraton.  Ekipage ska ha startat dressyr och minst en disciplin till under året för att få räkna sina resultat. Detta pris tävlas om på de gotländska tävlingarna. Priset baseras på poäng, minst tre tävlingar ska ekipaget ha startat för att få räknas, de tre bästa poängen för enskilda placeringar och de tre bästa poängen för total placering får man räkna. Det ekipage som har mest poäng är vinnaren. Vid lika poäng får det ekipage som utmärkt sig lite extra med gott uppträdande/förebild priset. När priset fulltecknats frågar vi i första hand om Frindarve vill skänka ett nytt annars tar vi upp det på ett möte med distriktsgrenledaren.

Definition av debuterande ekipage: Ekipage består av kusk och häst, hästen kan debutera med annan kusk och kusk kan debutera med annan häst och då ha rätt att tävla om detta pris. Ekipage räknas som debutant under två år, skulle ett ekipage inte starta i alla discipliner sitt första tävlingsår så äger den rätt att vara med och tävla om det nästa år. Om samma ekipage startar efter minst fem års uppehåll får de räknas som debutanter igen. Kusk som tävlat/tävlar på elitnivå, dvs från msv klass och uppåt, måste ha haft minst fem års uppehåll för att få räknas som debuterande kusk igen och får därför inte tillgodoräkna sig poäng som debutant även om hästen aldrig startat innan.

Malin Wilsons pris till bästa ekipage i dressyrcupen
Instiftat av Malin Wilson.
Tilldelas segrande ekipage i dressyrcupens lätta klass och dressyrcupens msv klass.

 

Uppdaterad 2015.02.03

 

Grogg Bar´s minnespris:
Priset ska tillfalla ett ekipage vars häst 8eller någon av hästarna i ett par eller fyrspann) startat på travet. Det kan ha varit i en tidigare karriär eller att man tävlar i både sporkörning och trav. Vid par och fyrspann räknas poängen från de tävlingar som hästen som startat på trav varit med och tagit hem enligt TR placeringar, rena klubbtävlingar räknas inte. Ekipagets poäng ska baseras på resultat från sportkörning, ekipage med högst poäng vinner. Ekipage som startat i alla tre moment, dressyr, precision och maraton, prioriteras men om inte alla moment tävlats i så tillfaller priset den med högst poäng. Poängberäkning enligt nedanstående tabell. När ekipage startar fullständig tävling tilldelas endast poäng för fullständigt resultat.


Instiftat av Marie Ågren 2004 som ett minne av den varmblodige travaren Grogg Bar, eller ”Hjalmar” som han hette i folkmun, för att han lyckades utveckla sig till en mycket bra körhäst inom sportkörningen ifrån att ha varit en tävlande travare, så som ett minne efter hans framgångar instiftades detta pris och vi hoppas att med detta pris kan uppmuntra flera travponnyer eller varmblodiga hästar att tävla i båda grenarna.

När vandringspriset är fulltecknat, så tilldelas det ekipaget med flest inteckningar. Det åligger den slutliga innehavaren att kontakta Marie Ågren för ett nytt pris.

Poängtabell för klasser som ger placeringar:
             Enskilda grenars placeringar                                            Total placeringar
1:a                         10 p                                                                         30 p
2:a                          8 p                                                                          25 p
3:e                          6 p                                                                          20 p
4:e                          4 p                                                                          15 p
5:e                          2 p                                                                          10 p
Övr placeringar      1 p                                                                           5 p

Poängtabell för Clear round klass LB:

Dressyrpoäng:                                                  Precisions och maratonpoäng:

0-55 i straff - ger 10 poäng                               0 i straff - ger 10 poäng

56-60 i straff - ger 8 poäng                               1-5 i straff - ger 8 poäng

61-65 i straff - ger 6 poäng                               6-8 i straff - ger 6 poäng

66-70 i straff - ger 4 poäng                               9-12 i straff - ger 4 poäng

71-75 i straff - ger 2 poäng                               13-15 i straff ger 2 poäng

76 straff och mer ger 1 poäng                          16 straff och mer ger 1 poäng


Uppdaterade regler 2015 – 02 -09 av Marie Ågren


Senast uppdaterad: 2015-03-28

Sponsorer

Annons