PAS div. I i dressyr tvåmannalag 2019

Gotlanddressyr.jpeg

Det är kul att ridalag….

 

Seriedressyr 2-mannalag våren 2019!

Under våren kommer klubbarna att anordna seriedressyr för både ponnyer och ridhästar.  I stället för den traditionella PAS och RAS div I som inte kunnat genomföras tidigare har nu dressyrgrenledarna kommit överens om att det blir 2-mannalag även detta år.

Proppen hittar du som vanligt i TDB!

Anvisningar för DPAS div. I i dressyr:

 • Rides i 2-manna lag och båda ekipagen räknas.
 • Man kan byta deltagare under serien.
 • Rides i 3 omgångar.
 • Rides i klasserna LB, LB och LB.
  • Obligatoriska priser att dela ut i de olika omgångarna är rosett, plakett och blommor, valfritt för klubbarna att dela ut ytterligare priser.
  • Allsvenskaplaketter och allsvenskarosetter utdelas till totalsegrande lag. Utdelning sker efter tredje omgångens prisutdelning. Plaketterna och rosetterna till totalsegrande lag bekostas av distriktsförbundet. Arrangören står för priser vid de olika delomgångarna.

Totalsegrande lag får vandringspris som utdelas på GRF:s årsmöte samt minnespris att behålla som delas ut i samband med prisutdelningen till totalsegrarna efter omg. 3.

 • Alla ekipage får starta, ingen begränsning av uppklassning, tidigare placeringar eller starter i högre klasser.
 • Inget krav på kategoriindelning.
  • Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången startande lag minus ett.
  • Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen lika placerade.
  • Drar man ur lag i någon omgång får laget inte fortsätta.
  • Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars 2:a- placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars 1:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.
  • I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.
   • Anmälan av lag göres till Distriktet senast 15/2 tillsammans med anmälningsavgift 800:-/lag som sättes in på GRF:s bg 730-7705
   • Anmälan av ekipage till respektive omgång görs på sedvanligt sätt direkt till arrangören.
   • För att det skall bli en serie krävs minst tre startande lag.

Omgångar 2019:

 

Omg. 1

9 mars

WRK klass LB:1 2019

Omg. 2

6 april

HRK klass LB:1 2019

Omg. 3

13 april

GLR klass LB:2 2016

 


  


Senast uppdaterad: 2019-02-25

Ladda ner mer information

 1. Tvåmannalag våren 2019 Ponny

Sponsorer

Annons