Grenledarnas Riksserie i Dressyr

Grenledarnas Riksserie i Dressyr är öppen för ekipage på Msv C-nivå. Kvalperioden är förlängd till 1 maj 2019.

Regler för

Grenledarnas Riksserie i Dressyr

År/tidsperiod

2018/ 1 juli 2018 – 1 maj 2019

Gren

Dressyr

Öppet för

För samtliga ekipage som har gällande svensk tävlingslicens och är svensk medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige.

Allmänna bestämmelser

Riksserien är en serie för ekipage tävlande på ridhäst.

 

Kostnad för att delta i serien, 300 kr, betalas in till det distrikt din klubb tillhör. Anmälan till cupen ska göras i TDB till ”Grenledarnas Riksserie – Distrikt X”. Anmälan ska vara inskickad och betald innan resultaten får användas som kval.

Riksserien är öppen för ekipage som ej erhållit 62,00 % eller mer i Msv B-klass inom de senaste 24 månader innan anmälningsavgiften betalats in för deltagande i cupen.

Anmälningstiden för deltagande i 2018 års cup öppnar 1 juli 2018 och stängs 30 mars 2019.

Kvalificering

Kvalperioden pågår mellan 1 juli 2018 till 15 april

1 maj2019

.

Under kvalperioden rider ekipagen obegränsat antal Msv C-klasser 2018 på regional alternativt nationell nivå.

För att vara kvalad till finalen ska ekipaget ha genomfört minst 3 starter. Vid fler starter räknas de tre resultat som har högst procent.

Resultaten registreras i TDB i samband med tävlingens resultatrapportering i Equipe.

De 3 bästa resultaten i procent skickas in till respektive distrikts kansli senast 6 maj 2019.

Kval kan göras i klasser med både 1, 2 eller 3 domare.

Startordning kvalomgångar

Ingen särskild startordning för kvalekipagen utan följer ordinarie lottning då kvalen sker i ordinarie tävlingsklass.

Antal hästar per ryttare i första kvalen

Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att ryttaren betalt anmälningsavgift för samtliga hästar som de deltar med.

I finalen får ryttarens endast representera sitt distrikt med 1 häst.

Final -

Antal starter

Final rids på en regional tävling arrangerad av Strömsholm under Strömsholmsdagarna i juni 2019.

De 2 ekipage med den högsta medelprocenten representerar distriktet i finalen.

Om en uttagen ryttare inte kan eller vill åka på finalen åligger det ryttaren att snarast meddela detta till distriktet så att distriktet kan

 

 

 

kontakta nästa ekipage på tur enligt resultaten i distriktet.

När ekipaget blivit uttagen till finalen ansvarar ryttaren för att själv anmäla sig till tävlingen på Strömsholm. Inga resultat tas med från kvalomgångarna. Segrare blir den som får högst procent i finalklassen.

Domare final

Finalen ska dömas av två domare med lägst S:t Georges behörighet.

Final

Plats och tidpunkt

Finalen rids i Msv C:2

Finalarrangören Strömsholm anger tidsprogram för klassen i sin proposition.

Antal hästar per ryttare i finalen

I finalen får ryttare endast starta med 1 häst

Ersättare till final

Fram tills definitiva startlistor läggs ut kan distrikten anmäla en ersättare.

Startordning final

Startordningen lottas enligt TR.

Godkänd av Dressyrkommittén

2018-03-19

Godkänd av tävlingssektion

2018-04-20

Datum för publicering

 

Frågor till

Annica Lund 0220-456 26 annica.lund@ridsport.se

Tvist om regler

Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde

 


Senast uppdaterad: 2019-02-26

Ladda ner mer information

  1. Regler Grenledarnas riksserie i dressyr

Sponsorer

Annons