US-platsen för dig!

Alla föreningar som är med i Svenska Ridsportförbundet ska ha en ungdomssektion.

Föreningar, liksom ungdomssektioner, kan fungera lite olika. Exempelvis kanske en förening bedriver ridskola medan en annan är mer inriktad på tävlingsverksamhet.

Själva föreningen är alltid ideell, vilket betyder att föreningen ska verka för medlemmarnas intressen och medverka till att alla känner sig välkomna. Varje förening ska ha en US och varje US ska ha en styrelse. Alla medlemmar under 26 år tillhör automatiskt US.

Varje US i en förening har en ordinarie ledamot och en suppleant i föreningens styrelse. Det är vanligast att US ordförande har en av dessa platser. US representanter medverkar i styrelsens arbete och beslut inom alla områden, inte bara ungdomsfrågor. Se till att använda de platserna, här har ni möjlighet att påverka och förändra det ni tycker är viktigt!

Vad gör US?

I många föreningar är det US som anordnar bra och roliga aktiviteter som gör att barn och unga kommer till stallet fler gånger än bara till sin ridlektion. Det kan vara allt från Luciashow till knatteridning men också kurser i olika ämnen.

US har egen ekonomi. Det betyder att ni kan ordna aktiviteter för att få in pengar, som sedan kan användas till något som främjar ungdomarnas verksamhet i föreningen.

US kan också jobba med projekt för att exempelvis skapa en bra sammanhållning i stallet, där äldre ungdomar tar hand om de yngre. Det finns egentligen inga begränsningar på vad du och dina kompisar i ungdomssektionen kan göra, det är upp till er själva!

Kom igång med er ungdomssektion!

Ofta är det styrelsen i US som hittar på aktiviteter och ser till att de blir av men alla ungdomar under 26 år är med US och kan vara med och hjälpa till.

Finns det ingen US-styrelse i er klubb kan ni enkelt bilda en. Kalla ungdomarna som är med i klubben till ett möte. Det kan ni göra genom att sätta upp lappar i stallet, ridhuset och/eller cafeterian. Dessutom kan ni få med det på klubbens hemsida och i klubbtidning eller nyhetsbrev om det finns. Sätt ett datum minst ett par veckor framåt så alla hinner se det.

På mötet väljer ni en styrelse:

Ordförande – ser helheten och är den som leder och driver framåt.

Vice ordförande – fungerar som ett stöd för ordförande och träder in som ersättare om ordförande inte kan närvara.

Sekreterare –har koll på vilka frågor som ska beslutas och vad som har beslutats. Du är också den som sammanfattar möten och beslut på papper, att skriva protokoll.

Kassören – har som uppgift att hålla koll på US kassa, det vill säga pengarna. Kassören ska kunna rapportera om vilka pengar som betalas ut eller kommer in och vad som finns kvar i kassan.

Övriga ledamöter är med på möten och hjälper till med olika uppgifter.

Styrelsen har möten så sällan eller ofta ni tycker att det behövs, för att planera och samordna aktiviteter.

"Reglerna" som ungdomssektionen måste följa i sitt arbete kallas stadgar eller arbetsordning, klicka här för att läsa arbetsordningen för ungdomssektioner.

Ett verksamhetsår

Ett år i en förening kallas för ett verksamhetsår. Många av de händelser och aktiviteter som sker i föreningen upprepas år efter år.

En verksamhetsplan, eller årsplanering, gör US arbete både enklare och effektivare. Med en verksamhetsplan kan ni lätt överblicka vad som är på gång och även stämma av efteråt att ni gjort det som ni planerat. Tanken med en verksamhetsplan är att skapa struktur och koppla ihop kortsiktiga aktiviteter med långsiktiga mål.

Börja med en övergripande verksamhetsplan för hela året, gör den enkel och tydlig.

Månad Aktivitet/Aktuellt
Januari  Utvärdering av förra årets aktiviteter
Februari  Årsmöte! Sportlovsaktiviteter
Mars  Studiecirkelstart Vi i Stallet
April  Påsklovsaktiviteter
Maj  Styrelsemöte, städdag, klubbtävlingar
Juni  Tipspromenad
Juli  SOMMARLOV!
Augusti  Styrelsemöte
September  Temadag i stallet. Hästkunskap Cup
Oktober  Höstlov, filmkväll med övernattning
November  Luciaträning
December  Luciashow

Aktiv i en ungdomssektion

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomssektionen ska jobba för att alla unga ska känna sig välkomna i föreningen, trivas tillsammans och lära sig mer om hästar.

I CUS och DUS (pdf, 700 kB) - information till dig som blivit invald i en ungdomssektion

Utdrag ur arbetsordningen för Ungdomssektioner:

§1 Mål
Ungdomssektionen ska ha som mål för sitt arbete att

  • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet och demokratiska beslut
  • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktningar/åldersgrupper
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet

Med utgångspunkt från de här fem målen kan ungdomssektionen sedan utforma och genomföra alla möjliga aktiviteter. Samla ungdomarna i föreningen till ett möte och fundera tillsammans på vad ni vill göra i er förening!


Senast uppdaterad: 2012-02-17

Sponsorer

Annons