DUS - Distriktets Ungdomssektion

I distrikten hittar vi ungdomarna i DUS, distriktets ungdomssektion.

I Svenska Ridsportförbundet finns 19 distrikt och varje distrikt ska ha ett eget DUS. DUS uppgift är att stötta dig som är ung och aktiv i ungdomssektionen (US) i din förening. DUS verkar också för att skapa goda kontakter och ordna träffar och aktiviteter för de ungdomar som är aktiva i föreningarnas US.

DUS har en plats i distriktsstyrelsen och kan på så sätt påverka ridsportens utveckling i distriktet. De ungdomar som är med i DUS är ofta, eller har varit, aktiva i ungdomssektionen i sin egen förening.

DUS fungerar också som en länk mellan centrala ungdomssektionen (CUS) och föreningarnas US.


Senast uppdaterad: 2016-03-01

Sponsorer

Annons