Att jobba för en gemensam sak skapar både glädje och gemenskap.

CUS - Centrala Ungdomssektionen

Centrala Ungdomssektionen (CUS) är en av tre sektioner i Svenska Ridsportförbundet, de andra två är Ridskole- och Utbildningssektionen respektive Tävlingssektionen. Sektionerna är direkt underställda förbundsstyrelsen.

CUS är unga som jobbar för andra unga. CUS jobbar med projekt för att stärka ungdomarnas roll inom ridsporten. Exempel på sådana projekt är Ung och Aktiv, Ung och Ledare, Välj Smart, Vara och Rökfritt.

CUS fungerar också som stöd för distriktens ungdomssektioner (DUS) och ordnar inspirationsträffar och utbildningar för dem.

Två personer från CUS samt två suppleanter utses att representera ungdomarna i Förbundsstyrelsen. På så sätt kan unga ridsportare vara med och påverka ridsporten på central nivå.

Vilka som ska ingå i CUS bestäms vid Riksungdomsmötet, som hålls på våren vartannat år. Inför Riksungdomsmötet arbetar valberedningen med att ta fram förslag på vilka som ska sitta i CUS nästa period.

Vill du lära känna CUS:arna och ha reda på vad CUS sysslar med just nu, läs Ung i ridsporten och bli medlem i gruppen Ung i ridsporten på facebook!


Senast uppdaterad: 2012-01-23

Sponsorer

Annons