Ung i ridsporten

Ridsporten är ung, mer än hälften av alla medlemmar i landets ridklubbar är under 26 år. När det finns så många unga är det viktigt att de kan vara med och påverka hur ridsporten ska fungera.

Du som är ung inom ridsporten har stora möjligheter att kunna påverka, inte bara när det gäller ungdomsverksamhet utan i alla frågor som rör ridsporten. Unga inom Svenska Ridsportförbundet är delaktiga i utvecklingen på alla tre nivåerna. Det betyder i föreningen, i distriktet och på central nivå. Att unga har så mycket inflytande i organisationen är unikt i jämförelse med många andra idrotter.

Förening
För att föreningen ska beviljas anslutning till Svenska Ridsportförbundet måste det finnas en ungdomssektion (US). US har en egen styrelse och egen ekonomi, samt även en plats i föreningens styrelse. US driver och ordnar aktiviteter för alla medlemmar, både barn och vuxna. Det kan vara allt från kurser i olika ämnen till familjedagar eller projekt för att utveckla klubbens verksamhet.

Distrikt
Distriktets ungdomssektion (DUS) fungerar som stöd för ungdomar som är aktiva i US och ordnar träffar och aktiviteter för dessa. De som är med i DUS är ofta eller har varit engagerade i US i sin förening. Precis som US har plats i föreningens styrelse har DUS en plats i distriktsstyrelsen.

Förbund
På central nivå finns Centrala ungdomssektionen (CUS). Här engagerar sig unga för andra unga. Vilka ungdomar som blir invalda i CUS bestäms på Riksungdomsmötet, som hålls vartannat år. CUS har två platser i Förbundsstyrelsen och är på så sätt med och påverkar på högsta nivå.

”Ungdomar ska ingå som förtroendevalda i våra styrelser, 
sektioner och kommittéer, för att ge unga ökad kunskap 
och möjlighet att påverka hur verksamheten ska utformas”
                                                                            (Ur Ridsporten Vill)


Senast uppdaterad: 2012-06-08

Sponsorer

Annons